I lite mer än ett år har vi jobbat med kunskapsområdet hälsa och livsstil. Ni har fått lära er hur fysiska aktivitet påverkar er psykiska-, fysiska- och sociala hälsa. Vi har kopplat dessa tre begrepp till olika aktiviteter under hela terminen och nu är det dags för er att enskilt visa vad ni kan i ett litet prov.

Provet består av tre frågor och de är formulerade såhär:

1.   Välj en fysisk aktivitet (träning) som du utövat under senaste året, antingen på fritiden eller med mig på lektionen.

2.   När man pratar om hälsa brukar man dela upp hälsa i tre delar (begrepp), vilka då?

3.   Hur kan aktiviteten påverka din hälsa? Förklara med hjälp av de tre delarna (begreppen) som du skrev i frågan innan.

För att få ett högt resultat krävs det att ni funderar lite djupare i era resonemang. Läs gärna igenom föreläsningen som ni hade i introduktionen av momentet. Ni hittar den genom att klicka här.

Det skadar inte att vara förberedd med en fysisk aktivitet redan innan provet som ni funderat lite kring.

Ni skriver provet på en lektion i idrott och hälsa men i ert eget klassrum.

Lycka till med förberedelserna!