Hej! Som ni hört flera gånger senaste veckorna, senast under pulspasset, så kommer ni att genomföra ett prov i ämnet idrott och hälsa under kommande vecka. Provet kommer då att innehålla frågor som berör kunskapskraven i friluftsliv, hälsa och livsstil samt säkerhet.

Provet skrivs på mobilen eller surfplatta och sträcker sig över 12 stycken frågor. Skulle det vara så att ni saknar mobil den dagen har jag två mobiler, en surfplatta och en dator som ni kan skriva på, alltså totalt fyra stycken extra enheter.

6B skriver på sin lektion på måndag morgon

6A skriver på sin lektion på tisdag eftermiddag.

Om man vill förbereda sig till provet föreslår jag att ni börjar med att läsa alla inlägg som publicerats här på hemsidan sedan i somras samt pratar med varandra om dessa tre områden. Provet är inte särskilt svårt och jag har tagit hänsyn till att ni har mycket annat som ni testas i hela tiden men det är bra att fundera lite innan och förbereda sig lite mentalt genom att återkoppla till kunskapen.

Kunskapskraven som provet berör:

“Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler”

“Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan”

“Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter”

Lycka till!