På onsdag ska årskurs 4, 5 och 6 ha orienteringsdag i Judarskogen. Fokus kommer att ligga på orientering men mycket annat inom friluftsliv och utevistelser kommer också att behandlas.

Start:

Samling sker på skolgården kl: 08.15 för en gemensam promenad till Judarskogen.

  • Åk 4 springer linjeorientering i södra delen av skogen
  • Åk 5 springer en linjeorientering runt sjön
  • Åk 6 springer poängorientering i större delen av skogen

Att ta med:

  • Ordentlig matsäck
  • Sittunderlag
  • Kläder efter väder