Konditionsträning och löpning

Då var styrketräning med hjälp av apparna avklarad och det är dags för konditionsträning med löpning. Vi springer bl.a. långa rundan och analyserar med tre testvärden; tid, puls och borgskalan. Vi siktar på kunskapskraven som berör förebyggande av skador samt hälsa och livsstil. Jag kommer alltså inte att bedöma er efter den tid ni springer långa rundan på!

Långa rundan är ca 3430 meter och går från FK-vallen först till Kvarnvikens båtklubb och sedan förbi Ljunglöfska slottet för att sedan komma tillbaka till FK-vallen.

Den så kallade Borgskalan, går från 6 ”Ingen ansträngning alls” till 20 ”Maximal ansträngning”. Ni ska försöka skatta den allmänna ansträngningen i hela kroppen, det vill säga lägga ihop ansträngningen ni känner i musklerna i ben och armar med den ni känner i bröstet i form av andfåddhet. För att läsa lite mer om Borgskalan kan ni klicka här och här.

Pulsen mäter vi med hjälp av halspulsådern. Vi räknar antalet slag i 15 sekunder och multiplicerar sedan talet med fyra. På så sätt får vi antalet slag på en minut och en puls som är så nära det tillfället vi vill veta pulsen.

Målet är att lära sig se och känna sambandet mellan puls och uppskattad trötthet. Det kan vara till stor hjälp för er när ni tränar själva och är vill ta ut er på en viss nivå för att uppnå ett visst resultat med er träning.

Klicka här för att komma till den pedagogiska planeringen.

Puls, nationella prov och appar

Hej allesammans! Nu är påsklovet över och vi har nu några riktigt spännande veckor framför oss innan det är dags för sommarlov. Vi kommer att börja med att dyka in i träningsapparnas värld och kika på vilka gratisappar för träning det finns för era telefoner och paddor. Vi testar några träningsprogram tillsammans på projektorn och diskuterar sedan vilket som var bäst och varför.

Ni kommer även att testa höja pulsen inför nationella proven i matematik. På tisdag och torsdag morgon kommer ni att börja dagen med pulshöjande aktiviteter för att sedan duscha och äta lite frukost. Därefter är det dags för nationella proven.

Minns ni varför det är bra att röra på sig inför studier eller andra aktiviteter som kräver hög hjärnkapacitet?

I en föreläsning av Anders Hansen berättar han om effekterna lite mer noggrant, den finner ni genom att klicka här.

UR Samtiden har flera föreläsningar om detta som ni finner genom att klicka här.

 

Prov i Hälsa & Livsstil

I lite mer än ett år har vi jobbat med kunskapsområdet hälsa och livsstil. Ni har fått lära er hur fysiska aktivitet påverkar er psykiska-, fysiska- och sociala hälsa. Vi har kopplat dessa tre begrepp till olika aktiviteter under hela terminen och nu är det dags för er att enskilt visa vad ni kan i ett litet prov.

Provet består av tre frågor och de är formulerade såhär:

1.   Välj en fysisk aktivitet (träning) som du utövat under senaste året, antingen på fritiden eller med mig på lektionen.

2.   När man pratar om hälsa brukar man dela upp hälsa i tre delar (begrepp), vilka då?

3.   Hur kan aktiviteten påverka din hälsa? Förklara med hjälp av de tre delarna (begreppen) som du skrev i frågan innan.

För att få ett högt resultat krävs det att ni funderar lite djupare i era resonemang. Läs gärna igenom föreläsningen som ni hade i introduktionen av momentet. Ni hittar den genom att klicka här.

Det skadar inte att vara förberedd med en fysisk aktivitet redan innan provet som ni funderat lite kring.

Ni skriver provet på en lektion i idrott och hälsa men i ert eget klassrum.

Lycka till med förberedelserna!

Gymnastik – Satsbrädor och Trampett

Då var det äntligen dags för arbetsområdet gymnastik. Vi kommer att börja med två veckor av hopp på satsbrädor och trampett. Precis som föregående år så börjar vi med att prata om utrustningen och säkerheten. På så vis undviker vi skador och ni får möjlighet visa att ni kan hantera utrustningen såväl som era kroppar ur ett säkerhetsperspektiv. Nytt för i år är att vi ska försöka koppla de begrepp ni lärt er med Marie i biomekaniken till de olika hoppen, se planeringen för mer information.

Ni hittar planeringen med koppling till kunskapskraven och en bedömningsmatris genom att klicka här.

Titta gärna igenom kunskapskraven och bedömningsmatrisen innan varje lektion för att lättare förstå vad det är som bedöms och när det bedöms.

Hälsa och livsstil – Styrka och kondition

Äntligen är det dags för kondition- och styrketräning. Detta gör vi med en tydlig koppling till arbetsområdet hälsa och livsstil. Ni har sedan tidigare fått tillgång till reflektionsuppgiften och kommer nu möta både föreläsningar och aktiviteter som förhoppningsvis fördjupar era kunskaper inom området.

Ni finner den pedagogiska planeringen och lektionsplaneringen genom att klicka här. 

Reflektionsuppgiften åk 6

Nu har vi börjat med arbetsmomentet hälsa och livsstil. Att förstå kopplingen mellan vår hälsa och fysisk aktivitet är en viktig del av ämnet. Efter höstlovet kommer det vara prov på detta. Öva så mycket ni kan tills dess.

Ni kommer till uppgiften genom att klicka här.

Vill ni svara på frågorna direkt i Microsoft Word har ni en mall ni kan ladda ner genom att klicka här.

Lycka till!

 

Hälsa och livsstil

Skolverket har skrivit instruktioner till oss lärare, dessa instruktioner kallas styrdokument. Ett av dessa styrdokument kallas för läroplanen och denna innehåller instruktioner för alla ämnen i skolan. Sedan finns det också instruktioner för varje ämne, dessa kallas för kursplaner. I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil.

Skolverket skriver att arbetsområdet ska innehålla följande punkter:

Hälsa och livsstil för årskurs 4-6

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Hälsa och livsstil för årskurs 7-9

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.